Privacy statement

Dit is het Privacy Statement van Atelier Valkenbos, gevestigd te
’s–Gravenhage.

Atelier Valkenbos respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Atelier Valkenbos uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Atelier Valkenbos verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • (Voor) Achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Atelier Valkenbos gebruikt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

Atelier Valkenbos zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Atelier Valkenbos verstrekt geen gegevens aan derden .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].
Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Atelier Valkenbos zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:
Telefoonnummer 070-2206850
Bedrijfsadres:
Valkenboskade 89
2563GP ’s-Gravenhage

Back To Top
+